1. Smlouva mezi námi

před přijetím objednávky musíme obdržet platbu v plné výši za zboží, které si objednáte. Jakmile obdržíme platbu, potvrdíme, že vaše objednávka byla přijata, zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou uvedete ve formuláři objednávky. naše přijetí vaší objednávky vytváří právně závaznou smlouvu mezi námi.

2. naše právo odmítnout vaši objednávku

2.1 vyhrazujeme si právo odmítnout přijmout vaši objednávku z jakéhokoli důvodu, mimo jiné bez ohledu na to, zda jsme platbu obdrželi či nikoli, pokud:

2.1.1 nemáme dostatečné zásoby k dodání objednaného zboží;

2.1.2 nedodáváme do vaší oblasti; nebo

2.1.3 jedno nebo více objednaného zboží bylo uvedeno za nesprávnou cenu kvůli typografické chybě nebo chybě v cenových informacích, které jsme obdrželi od našich dodavatelů.

2.2 Pokud vaši objednávku odmítneme, upozorníme vás e-mailem a co nejdříve, ale v každém případě do 30 dnů od vaší objednávky, připsáme na váš účet jakoukoli částku odečtenou z vaší kreditní karty. nebudeme povinni nabídnout žádnou další náhradu za utrpěné zklamání.

3. cena

3.1 Ceny za zboží, které si objednáte, jsou uvedeny na našich webových stránkách.

3.2 může se od vás vyžadovat, abyste si za doručení připlatili, a možná nebudeme moci doručit do některých míst. Naše poplatky za doručení jsou uvedeny na našich webových stránkách.

3.3 všechny objednávky jsou zpracovávány v USD za ceny zobrazené v době objednávky. převody do jiných měn jsou zobrazeny pouze pro pohodlí zákazníka a jsou přibližné. Tyto ceny se mohou mezi datem zadání objednávky a datem odeslání mírně změnit.

4. právo na odstoupení od smlouvy

4.1 svoji smlouvu na zboží, které si objednáte, můžete s námi kdykoli zrušit do konce čtrnáctého pracovního dne ode dne následujícího po dni, kdy jste si zboží objednali. nemusíte nám dávat žádný důvod pro zrušení vaší smlouvy ani nebudete muset platit pokutu.

4.2 Chcete-li zrušit svou smlouvu, musíte nás písemně informovat.

4.3 pokud jste zboží obdrželi před zrušením smlouvy, musíte jej na své náklady a riziko odeslat zpět na naši kontaktní adresu. pokud zrušíte svou smlouvu, ale zboží jsme již zpracovali k dodání, nesmíte zboží rozbalit, když je přijato, a musíte nám co nejdříve zaslat zboží zpět na naši kontaktní adresu na vlastní náklady a riziko.

4.4 položky speciální objednávky, jako jsou oděvy vyrobené na zakázku, které jsou speciálně objednány pro vaši značku, jsou vyloučeny z našeho obvyklého 7denního období pro vrácení a lze je vrátit pouze v případě, že jsou vadné nebo dodány omylem

4.5 jakmile nám oznámíte, že rušíte svou smlouvu, jakákoli částka, která nám byla stržena z vaší kreditní karty, bude znovu připsána na váš účet co nejdříve, v každém případě do 30 dnů od vaší objednávky.

4.6 pokud zrušíte smlouvu, ale nevrátíte nám zboží ve stavu, v jakém se nacházelo, když vám bylo doručeno, nebo nezaplatíte náklady na doručení, jsme oprávněni odečíst od přímé částky přímé náklady na vrácení zboží připsáno vám.

5. dodání zboží k vám

5.1 Vámi objednané zboží doručíme na adresu, kterou nám dáte k dodání v době, kdy provádíte objednávku.

5.2 dodávka bude provedena co nejdříve po přijetí vaší objednávky a v každém případě do 30 dnů od vaší objednávky.

5.3 okamžikem, kdy vám bude doručeno, se stanete vlastníkem objednaného zboží. Jakmile vám bude zboží doručeno, bude zadrženo na vaše vlastní riziko a nebudeme odpovídat za jeho ztrátu nebo zničení.

6. prevence podvodů

6.1 souhlasíte s tím, že můžeme použít vámi poskytnuté osobní údaje k provádění příslušných kontrol proti podvodům. osobní údaje, které poskytnete, mohou být zpřístupněny agentuře pro kontrolu úvěrů nebo prevenci podvodů, která o nich může vést záznam.

6.2 Ověření jména, adresy a dalších osobních údajů, které jste poskytli během procesu objednávky, ověříme u příslušných databází třetích stran. přijetím těchto podmínek souhlasíte s provedením takových kontrol. při provádění těchto kontrol mohou být osobní údaje, které jste poskytli, poskytnuty registrované úvěrové referenční agentuře, která může tyto informace uchovávat. můžete si být jisti, že se tak děje pouze pro potvrzení vaší identity, že se neprovádí kontrola kreditu a že váš kreditní rating nebude ovlivněn. se všemi vámi poskytnutými informacemi bude zacházeno bezpečně a přísně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998.

7. upozornění

pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, všechna oznámení od vás pro nás musí být písemná a zaslána na naši e-mailovou adresu [email protected] všechna oznámení od nás pro vás se čas od času zobrazí na našem webu.

8. události mimo naši kontrolu

nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli nedodání zboží, které jste si objednali, nebo za jakékoli zpoždění v tom, nebo za jakékoli škody nebo vady na dodaném zboží, které jsou způsobeny jakoukoli událostí nebo okolnostmi mimo naši rozumnou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, výluky a jiné průmyslové spory, porucha systémů nebo přístupu k síti, povodeň, požár, výbuch nebo nehoda.

9. rozhodné právo

smlouva mezi námi se bude řídit a vykládat v souladu s anglickým právem a anglické soudy budou mít jurisdikci k řešení veškerých sporů mezi námi.

10. celá dohoda

tyto podmínky, společně s našimi aktuálními cenami webových stránek, podrobnostmi doručení, kontaktními údaji a zásadami ochrany osobních údajů, stanoví celou naši dohodu týkající se dodávek zboží pro vás námi, s výjimkou případů, kdy jednáte jako spotřebitel:

10.1 nic, co by v našem zastoupení řekla jakákoli osoba prodávající, by nemělo být chápáno jako variace těchto podmínek nebo jako autorizovaný zástupce ohledně povahy nebo kvality jakéhokoli zboží nabízeného k prodeji námi; a,

10.2 kromě podvodu nebo podvodného zkreslení nebudeme mít žádnou odpovědnost za nepravdivé nebo zavádějící takovéto prohlášení.

11. Změna / zrušení objednávky

U položek vyrobených na míru Vezměte prosím na vědomí, že vám můžeme pomoci upravit / zrušit objednávku před zpracováním, stačí odeslat tiket nebo e-mail na adresu [email protected] spolu s objednávkou ne do 2 dnů od vaší objednávky a aktualizovat nám vaše požadavky.

Zahrnuje změnu velikosti nebo barvy položky, odebrání položky, změnu dodací adresy.

Jakmile se vaše položky začnou zpracovávat, bude obtížné cokoli změnit a mohou nastat určité poplatky.

reklamační řád

pokud máte nějaký důvod ke stížnosti, kontaktujte prosím [email protected] pokud záležitost nebude vyřešena k vaší spokojenosti, můžete napsat formální stížnost na e-mailovou adresu zákaznických služeb [email protected]