Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte nebo provedete nákup ze stránky scotlandclothing.com (dále jen „web“).

OSOBNÍ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME

Když navštívíte web, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých cookies, které jsou nainstalovány ve vašem zařízení. Při procházení webu navíc shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které prohlížíte, jaké weby nebo vyhledávací výrazy vás odkazovaly na web a informace o tom, jak s webem pracujete. Tyto automaticky shromážděné informace označujeme jako „Informace o zařízení“.

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

– „Cookies“ jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org.

– „Soubory protokolu“ sledují akce, které se na webu vyskytují, a shromažďují údaje včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazujících / výstupních stránek a datových / časových razítek.

– „Web beacons“, „tagy“ a „pixely“ jsou elektronické soubory používané k záznamu informací o tom, jak procházíte Web.

Když navíc provedete nákup nebo se pokusíte provést nákup prostřednictvím webu, shromažďujeme od vás určité informace, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, platebních údajů včetně čísel kreditních karet, e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace označujeme jako „Informace o objednávce“.

Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o „osobních údajích“, jedná se o informace o zařízení a informace o objednávce.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ INFORMACE?

Informace o objednávce, které obecně shromažďujeme, používáme k plnění veškerých objednávek zadaných prostřednictvím webu (včetně zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytnutí faktur a / nebo potvrzení objednávky). Tyto informace o objednávce dále používáme k:

– Komunikujte s vámi;

– Prověřujte naše objednávky z hlediska možného rizika nebo podvodu; a

– V souladu s preferencemi, které jste s námi sdíleli, vám poskytujeme informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.

Údaje o zařízení, které shromažďujeme, používáme k tomu, abychom nám pomohli prověřit potenciální riziko a podvod (zejména vaši IP adresu), a obecněji vylepšit a optimalizovat náš web (například generováním analytik o tom, jak naši zákazníci procházejí a komunikují s a vyhodnotit úspěšnost našich marketingových a reklamních kampaní).

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, abychom nám pomohli používat vaše osobní údaje, jak je popsáno výše. Například používáme Shopify k napájení našeho online obchodu – další informace o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, naleznete zde: https://www.shopify.com/legal/privacy. Google Analytics používáme také k tomu, abychom pochopili, jak naši zákazníci používají tento web – další informace o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Můžete se také odhlásit ze služby Google Analytics zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nakonec můžeme také sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom mohli reagovat na předvolání, příkaz k domovní prohlídce nebo jiný zákonný požadavek na informace, které dostáváme, nebo abychom jinak chránili naše práva.

NESLEDOVAT

Vezměte prosím na vědomí, že když vidíme signál Nesledovat z vašeho prohlížeče, neměníme postupy shromažďování a používání dat našich stránek.

VAŠE PRÁVA

Pokud jste obyvatelem Evropy, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme, a požadovat opravu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Kromě toho, pokud jste evropským rezidentem, bereme na vědomí, že zpracováváme vaše údaje za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud provedete objednávku prostřednictvím webu), nebo abychom mohli jinak sledovat naše oprávněné obchodní zájmy uvedené výše. Dále si uvědomte, že vaše informace budou přeneseny mimo Evropu, včetně do Kanady a Spojených států.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, uchováme vaše informace o objednávce pro naše záznamy, dokud a dokud nás nepožádáte o smazání těchto informací.

ZMĚNY

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

KONTAKTUJTE NÁS Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, pokud máte dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese [email protected]